ரெலொக் புளை

MoreTamil HistoryWorld

‘மலேசியாவில் தெல்லிப்பளை’ – யாழ்ப்பாணத் தமிழர் வரலாறு

சிவானந்திரம் அழகேந்திரம் 1800 களில் பிரித்தானிய காலனித்துவக் காலகட்டத்தில் வேலை நிமித்தம் இலங்கையிலிருந்து பல தமிழர் கொண்டுவரப்பட்டார்கள். அப்போது மலேசியாவின் நுழைவாயில் எனக் கருதப்பட்ட கிளாங்க் துறைமுகமே

Read More