ரூபவாஹினி

Sri Lanka

ரூபவாஹினி பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டது

செப்டம்பர் 9, 2019 சிறீலங்கா ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறீசேன நேற்றிரவு தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கும் பாதுகாப்பு அமமைச்சின் நிர்வாகத்தின் கீழ்க் கொண்டுவந்திருக்கிறார். இதற்கான வர்த்தமானி

Read More