ராஹுல் காந்தி Archives -

எல்லாத் திருடர்களும் மோடியின் பெயரைக் கொண்டிருக்கிறார்கள் – ராஹுல் காந்தி

” எல்லாத் திருடர்களும் மோடி பெயரைக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னதன் மூலம் நான் எதையும் தவறாகச் சொல்லிவிடவில்லை” என முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் ராஹுல் காந்தி சுராட்

Read more