ரால் எரிமலை

World

பிலிப்பைன்ஸ் (மணிலாவில்) எரிமலை சீற்றம்!

ஜனவரி 122, 2020 பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் தலைநகரான மணிலாவை அண்மித்துள்ள தீவொன்றிலுள்ள (ரால்) எரிமலை சீற்றம் கொண்டதால் அண்மித்த பகுதிகளிலிருந்து 6000 பேர் வரையில் அவசரம் அவசரமாக

Read More