ராயப்பு யோசப்பு

News & AnalysisSri Lanka

மன்னார் மறைமாவட்ட முன்னாள் ஆயர் வண.ராயப்பு யோசப்பு காலமானார்!

மன்னார் மறைமாவட்ட முன்னாள் ஆயர், வணக்கத்துக்குரிய ராயப்பு ஜோசப்பு இன்று (ஏப்ரல் 1) காலமானதாக ஆயர் இல்லம் அறிவித்துள்ளது. சமீப காலமாகச் சுகவீனமுற்றிருந்த அவர் தனியார் மருத்துவமனையான,

Read More