ராஜீவ் காந்தி

IndiaNews

ராஜீவ் காந்தி கொலை: நளினியின் தற்காலிக விடுவிப்பு 3 வாரங்களால் நீடிப்பு

ஆகஸ்ட் 22, 2019 ராஜீவ் காந்தி கொலையில் குற்றஞ்சாட்டப்ட்டு சிறைத்தண்டனையை அனுபவித்து வந்த நளினி சிறிஹரன், லண்டனிலுள்ள அவருடைய மகளின் திருமணத்தில் கலந்துகொள்வதற்கென சென்ற மாதம் ஒரு

Read More