ராஜஸ்தான்

HealthIndia

இந்தியா | மருத்துவமனையில், ஒரு மாதத்தில் 100 குழந்தைகள் மரணம்!

ஜனவரி 3, 2020 இந்தியாவின் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கோட்டா நகரிலுள்ள, கோட்டா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில், ஒரு மாதத்தில் 100 குழந்தைகளுக்கு மேல் மரணமடைந்திருப்பதாகவும் இது குறித்து

Read More