ரஸ்யா

World

ரஸ்யா: பிரிகோஜின் ‘அம்மானின்’ பிளவு

மாயமான் ரஸ்யாவில் கத்தியின்றி, ரத்தமின்றி நடைபெற்று முடிந்த உள்வீட்டு யுத்தத்தில் பிரிகோஜின் அம்மான் படுதோல்வியடைந்திருக்கிறார். வாக்னர் குழுத் தலைவர் பிரிகோஜினை ‘அம்மான்’ என்றழைத்த காரணம் இப்போது உங்களுக்குப்

Read More