ரவீந்திரநாத் தாகூர்

Art & LiteratureIndiaNews & AnalysisWorld History

ரவீந்திரநாத் தாகூர் | பன்முகம் கொண்ட மேதாவி – இன்று அவர் மறைந்து 80 வருடங்கள்

இலக்கியத்துக்காக நோபல் பரிசு பெற்ற முதலாவது ஐரோப்பியரல்லாதவர் ஆகஸ்ட் 7 தாகூர் மறைந்த தினம். வங்காள இசை, இலக்கியம் மற்றும் இதர கலைவடிவங்களை நவீன உத்திகளுடன் மீளுருச்

Read More