யோர்க் பல்கலைக்கழகம்

US & Canada

கனடா | யோர்க் பல்கலைகழகத்தின் மார்க்கம் வளாக கட்டுமானப்பணிகள் ஆரம்பம்.

கனடாவில் புகழ்பூத்த யோர்க் பல்கலைகழகம் – மார்க்கம் வளாகத்தின் கட்டுமானப்பணிகள் ஆரம்பம் செப்டம்பர் 22ம் திகதி செவ்வாய்கிழமை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. யோர்க் பிராந்தியத்தில் ஒன்டாரியோ அரசாங்கத்தின் பொது

Read More
US & Canada

மார்க்கம் நகரில் யோர்க் பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய வளாகம்!

யோர்க் பல்கலைக்கழகத்தின் வளாகம் ஒன்று மார்க்கம் நகரில் அமையவிருக்கிறது. இது பற்றிய அறிவிப்பைத் தெரிவிக்கும் நிகழ்வு, மார்க்கம் பான் ஆம் மையத்தில் (PanAm Centre) ல் மாகாண

Read More