யுவான் வாங் 5

IndiaSri Lanka

சீன உளவுக் கப்பலின் வருகை: இலங்கைக்கு இந்தியா எச்சரிக்கை!

ஆகஸ்ட் 11 முதல் 17 வரை இலங்கையின் அம்பாந்தோட்டைத் துறைமுகத்திற்கு வருகைதரும் சீன உளவுக் கப்பலான யுவான் வாங் 5 இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்குமிடையிலான உறவை வெகுவாகப் பாதிக்கலாம்

Read More