யாழ்.போதனா வைத்தியசாலையில் புதிய ‘சீ.ரி. ஸ்கானர்’
யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் அண்மையில் நிறுவப்பட்ட 160-வெட்டுக்களைத் தரும் ஸ்கானர்.

யாழ்.போதனா வைத்தியசாலையில் புதிய ‘சீ.ரி. ஸ்கானர்’

160 வெட்டுக்களைத் தரும் சீ.ரீ.ஸ்கானர் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் அக்டோபர் 12, 2019 அன்று சம்பிரதாயபூர்வமாகக் கடமையில்…

Continue Reading யாழ்.போதனா வைத்தியசாலையில் புதிய ‘சீ.ரி. ஸ்கானர்’

யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை ஸ்கானர் விவகாரம் – உண்மை என்ன? | வைத்தியர் சத்தியமூர்த்தி

  • Post category:HEALTH

[யாழ் போதனாசலைக்கு எம்.ஆர்.ஐ. (MRI) மற்றும் சீ.ரீ. (CT) ஸ்கானர்களை வாங்குவதற்காக அதன் பணிப்பாளர் வைத்தியர் சத்தியமூர்த்தி…

Continue Reading யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை ஸ்கானர் விவகாரம் – உண்மை என்ன? | வைத்தியர் சத்தியமூர்த்தி