யாழ் பொதுசன நூலகம்

Art & LiteratureNews & AnalysisSri LankaTamil Historyமாயமான்

எரித்த நாள் | யாழ். நூலகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கதை…

மாயமான் [மு.கு.: இன்று மே மாதம் 31ம் திகதி – 1981 இல் இன்றைய நாளில் யாழ் நூலகம் எரிக்கப்பட்டது. இந்நாளை நினைவு கூர்ந்து எழுதப்படுகிறது இக்கட்டுரை.

Read More
Tamil History

யாழ்ப்பாண நூலக எரிப்பு

யாழ்ப்பாணத்தினதும், ஈழத்தமிழரதும் அடையாளமாக விளங்கிய யாழ். பொதுசன நூலகம் ஜூன் 1, 1981 எரிக்கப்பட்டது. ஈழத்தமிழரின் கலைப் பொக்கிஷங்களாகப் பாதுகாக்கப்பட்ட வெகு சில அடையாளங்களில் அது ஒன்று.

Read More