யாழ்ப்பாணத்தில் தீவிரமாகப் பரவுகிறது கோவிட்-19 – பாடசாலைகள் மூடப்பட்டன!

யாழ். மாவட்டத்தில் கோவிட்-19 தொற்று தீவிரமாகப் பரவி வருவதாகவும் இதனால் அனைத்துப் பாடசாலைகளும் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டதாகவும் அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. நாளை (திங்கள்) முதல் ஒரு வாரத்துக்கு அனைத்துப் பாடசாலைகளும் மூடப்படுமென யாழ்.

Read more