யப்பான்

CultureLIFEWorld

பால் சமத்துவம் | பெயர்களைத் தமக்குள் மாற்றிக்கொண்ட யப்பானிய தம்பதியினர்

ஷுஹாய் மட்சுவோ போஸ்ட் திருமணம் செய்யத் தீர்மானித்தபோது அவரும் எதிர்கால மனைவியும் தமது குடும்பப் பெயர்களை விட்டு விட விரும்பவில்லை. அதற்கொரு காரியம் செய்தார்கள். இருவரும் தமது

Read More