இந்தியாவுடன் நெருக்கமாகும் இலங்கை | கோதாபயவின் முதல் ராஜதந்திர வெற்றி?

நவம்பர் 29, 2019 ஜனாதிபதியாகப் பதவியேற்றுத் தனது முதலாவது வெளிநாட்டுப் பயணமாக அயலிலுள்ள இந்தியாவுக்குச் சென்றிருந்த கோதாபய ராஜபக்ச வெற்றிகளை ஈட்டியுள்ளதாகத் தெரிகிறது. இப் பயணத்தின்போது பாதுகாப்புத்

Read more
>/center>