மொறீசியஸ்

Uncategorized

மொறீசியஸ் தேர்தல் | பிரவிந்த் ஜக்னோத் கூட்டணி வெற்றி

நவம்பர் 10, 2019 கடந்த வியானன்று (7) நடைபெற்று முடிந்த பொதுத் தேர்தலில் 70 ஆசனங்களில் பிரவிந்த் ஜாக்னோத் தலைமையிலான லதுசாரி கூட்டணி 40 ஆசனங்களைப் பெற்று

Read More