மொடேர்ணா தடுப்பு மருந்து எடுத்தவர்களுக்கு இருதய அழர்ச்சி (heart inflammation) அதிகம் – ஆய்வு

ஃபைசர் தடுப்பு மருந்து எடுத்தவர்களைவிட மொடேர்ணா மருந்தை எடுத்தவர்களில் இருதய அழர்ச்சி இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு அதிகம் என புதிய கனடிய ஆய்வொன்று கூறுகிறது. குறிப்பாக 40 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களில் இரண்டாவது டோஸ்

Read more

ஃபைசர் | மொடேர்ணா தடுப்பு மருந்துகள் – ஒப்பீடு

அமெரிக்காவும் கனடாவும் அவசர பாவனைக்கென அங்கீகரித்துள்ள இரண்டு கோவிட் தடுப்பு மருந்துகளான ஃபைசர்/பயோஎன்ரெக் , மொடேர்ணா ஆகியன பற்றிய ஒப்பீடு கீழே தரப்படுகிறது. வயது எல்லை ஃபபைசர் 16 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் பாவிக்கப்படலாம்.

Read more