மைத்திரேயி ராமகிருஷ்ணன்

EntertainmentUS & Canada

மைத்திரேயி ராமகிரிஷ்ணன் | இந்த வருடத்துக்கான சிறந்த நடிகர்களில் ஒருவர் – நியூ யோர்க் ரைம்ஸ் பத்திரிகை

மிசிசாகா, ஒன்ராறியோவைச் சேர்ந்த 18 வயது தமிழ்க் கனடிய நடிகையான மைத்திரேயி ராமகிரிஷ்ணன், நியூ யோர்க் ரைம்ஸ் பத்திரிகையின் 2020ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நடிகைகளில் ஒருவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

Read More
Entertainment

Never Have I Ever | ஒரு இந்திய – அமெரிக்க அனுபவம்

அமெரிக்காவில் உயர்பள்ளி அனுபவம் என்பது ஒரு வகையில் நவரசங்களின் கலவை. கனடாவிலும் இதே கதை தான். விளையாட்டுத் திடல்களிலும், லொக்கர் கூடங்களிலும் கூட்டமாக மூப்படையும் ஆன்மாக்களின் திரட்சி

Read More