மேர்வின் சில்வா

Sri Lanka

2005 ஜனாதிபதி தேர்தலில் வடக்கு வாக்காளர்களை ராஜபக்சக்கள் திட்டமிட்டுத் தடுத்தார்கள் – உடைக்கிறார் மேர்வின் சில்வா!

கொழும்பு ஜுன் 09: 2005 ஜனாதிபதி தேர்தலின்போது, ராஜபக்சக்களின் தேர்தல் பிரச்சாரக்குழு, வடக்கு மாகாண மக்களை வாக்களிக்காதவாறு திட்டமிட்டுத் தடுத்தார்கள் என முன்னாள் அமைச்சரும், ஒரு காலத்தில்

Read More