மெக்சிக்கோ: தங்கள் வாய்களைத் தைத்து எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் குவாட்டமாலா அகதிகள்

தங்களை அமெரிக்காவுள் செல்ல அனுமதிக்கும்படி கோரி 10 குவாட்டமாலா அகதிகள் மெக்சிக்கோவில் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனரெனச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. தென்னமெரிக்க நாடுகளைச் சேர்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கான அகதிகள் அமெரிக்காவின் தென் எல்லையினூடு உள்ளே புகுவதற்கு முயன்று

Read more