ஐ.நா.வின் ‘கற்றுக் கொண்ட பாடங்கள்’

ஐ.நா. சபையின் இலங்கை தொடர்பான உள்ளக விசாரணை அறிக்கை வெளிவந்திருக்கிறது. பரிதாபம். ஆயிரக் கணக்கான தமிழர்களைஉயிர்ப்பலி கொடுத்து அதற்கான விருந்துபசாரங்களை ஏற்றுக் கொண்ட பின்னர் சபை கண்ணீர் வடிக்கிறது. சபையின் கீழ்த்தட்டு ஊழியர்களின் கண்ணீரை

Read more