கொழும்பு பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் முறுத்தெட்டுவ ஆனந்த தேரரை அவமதித்த மாணவர்கள்!

பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் செயல் முன்மாதிரியானது – சோபித தேரர் புகழாரம் கொழும்பு பல்கலைக்கழக சட்டக்கல்லூரியின் வருடாந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்துகொண்ட புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட வேந்தர் முறுத்தெட்டுவ ஆனந்த தேரரிடமிருந்து தமது பட்டங்களை வாங்காமலும் படங்களை

Read more