மும்மொழித் திட்டம்

India

மும்மொழித் திட்டத்தைத் தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது – முதலமைச்சர் எடப்பாடி உறுதி

தேசிய கல்வித் திட்டம் 2020 இன் கீழ் இந்திய மாநிலங்களில் மூன்று மொழிகளில் கல்வி போதிக்கப்படவேண்டுமென்ற மத்திய அரசின் திட்டத்தை அமுல்படுத்த தமிழ்நாடு அனுமதியாது எனத் தமிழ்நாடு

Read More