முன்னணி சோசலிஸ்ட் கட்சி

Sri Lanka

முன்னிலை சோசலிஸ்ட் கட்சி (FSP) – த.தே.கூட்டமைப்பு (TNA) புதிய அரசியலமைப்பு பற்றிப் பேச்சுவார்த்தை

பாராளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சியுடன் இணைந்து செயற்படவும் உத்தேசம் அரசாங்கத்துகு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்களை மேற்கொண்டுவரும் அமைப்புக்களில் முக்கியமானதாக இருக்கும் முன்னிலை சோசலிஸ்ட் கட்சி (Frontline Socialist Party) தமிழ்த் தெசியக்

Read More