மீதேன்

World

நியூசீலந்தில் பசுக்குசு வரிக்கெதிராக விவசாயிகள் போராட்டம்!

நியூசீலந்தில் விவசாயிகள் வயல்களை விட்டுத் தெருவுக்கு இறங்கியிருக்கிறார்கள். சமீபத்தில் அந்நாட்டின் பிரதமர் ஜசிந்தா ஆர்டெர்ணால் அறிவிக்கப்பட்ட ‘பசுக்குசு’ வரிக்கெதிராக ஆர்ப்பாட்டங்களை மேற்கொள்ளவென அவர்கள் தமது உழவுயந்திரங்கள் சகிதம்

Read More
ArticlesEnvironment

மீதேன் பிரச்சினை | எதிர்பாராத விளைவுகள்

மீதேன் ஒரு எரிவாயு, இன்று வீடுகளில் சாதாரணமாகப் பாவனையிலுள்ள ஒரு பண்டம். அதனாற் பெறப்படும் நன்மைகளைப் போல அதன் தீமைகளை மக்கள் அறிந்திருப்பது குறைவு. இன்றய உலகின்

Read More