மிலிந்த மொறகொட

Sri Lanka

இலங்கை: மாகாணசபை முறைமை ஒழிக்கப்படவேண்டும் – மிலிந்த மொறகொட

பலமான மேற்சபை ஒன்றினால் தான் நாட்டின் சிக்கலான பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படலாம் மாகாணசபைகளை ஒழித்துவிட்டு உள்ளூராட்சி, நகர, மாநகர சபைகளை வலுப்படுத்தவேண்டுமென இந்தியாவுக்கான முன்னாள் இலங்கைத் தூதுவர் மிலிந்த

Read More