மின் வாகனம்

IndiaTechnology & Science

பிரவேய்க் – இந்தியாவின் ரெஸ்லா?

இந்தியாவின் முதலாவது மின் வாகனத்தைத் தயாரித்திருக்கிறது பெங்களூரைத் தளமாகக் கொண்ட பிரவேய்க் டைனாமிக்ஸ் என்னும் வாகன உற்பத்தி நிறுவனம். முற்று முழுதாக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட, எக்ஸ்ரிங்ஷன் MK1

Read More