மின்வாகனம்

Science & Technology

மின்வாகனங்கள் உறை வெப்பநிலைக்குக்கீழே 30% பயணத் தூரத்தை இழக்கின்றன

உறைநிலைக்குக் கீழான வெப்பநிலைப் பிரதேசங்களில் மின்வாகனங்கள் அவை குறிப்பிட்ட அளவு பயணத் தூரத்தை முழுமையாக எட்ட்டமுடியாது போகின்றது. சராசரியாக 30% பயணத்தூரத்தை அவை இழந்துவிடுகின்றன என அமெரிக்க

Read More
Technology & Science

மின்வாகனம் | ரொயோட்டாவின் அடுத்த கட்ட நகர்வு – பறக்கும் கார்கள்

உலகின் அதி பெரிய வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகர் ரொயோடாவின் கனவு நிறைவேறினால் அடுத்த சில வருடங்களில் நீங்களும் பறக்கும் கார் ஒன்றுக்குச் சொந்தக்காரராக முடியும். பறக்கும்

Read More