மின்னாலை

Science & TechnologySri Lanka

வடக்கில் அதானி குழுமம் – மன்னார், பூநகரியில் மின்சார உற்பத்தி

கோதாபய அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இழுபறியில் இருந்துவந்த அதானி குழுமத்தின் மின்னுற்பத்தித் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பம் கிட்டியுள்ளது. மன்னார், பூநகரியில் அதானி குழுமத்தினால் நிறுவப்படவிருக்கும் காற்றாடி மின்னாலைத் திட்டத்திற்கான

Read More