மிதி விரிப்பு

News & AnalysisSri Lanka

இலங்கைக் கொடி விவகாரம் | அமசோன் விளம்பரத்தை நீக்கியது!

இலங்கைக் கொடி பொறித்த மிதி விரிப்பு விளம்பரத்தை அமசோன் நீக்கியது இலங்கையின் தேசியக் கொடி பொறிக்கப்பட்ட மிதி விரிப்புகள் அமசோன் இணையத்தளத்தின் மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்டமை தொடர்பாக

Read More