மாளிகாவத்தை நெரிசல்

Sri Lanka

கொழும்பு | சனநெரிசலில் 3 பேர் மரணம் – மாளிகாவத்தை பள்ளிவாசல் தெருவில் சம்பவம்

தனியார் வீடொன்றில் பணம் வழங்கப்பட்டதன் காரணமாக மக்கள் திரண்டனர் கொழும்பு மே 21, 2020: மாளிகாவத்தையில், பள்ளிவாசல் தெருவிலுள்ள வீடொன்றில் பணம் வழங்கப்படுகிறதென்பதைக் கேட்டு அங்கு பலர்

Read More