மாகவா

LIFENewsWorld

பல உயிர்களைக் காப்பாற்றிய கம்போடிய எலி வீரர் மரணம்

நூற்றுக்கும் மேலான வெடிக்காத குண்டுகள் மற்றும் கண்ணிவெடிகளை அடையாளம் கண்டு பல பொதுமக்களைக் காப்பாற்றிய கம்போடிய ‘எலி வீரர்’ மாகவா கடந்த வார இறுதியில் விடைபெற்றுவிட்டாரென கம்போடிய

Read More