15 வயது இந்துக்கல்லூரி மாணவன் உருவாக்கிய செயலி – வட்ஸசப், வைபருக்கு இணையானது

யாழ். இந்துக்கல்லூரியில் 10ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவனான நக்கீரன் மஹிழினியன் தகவல் / உரையாடல் செயலியொன்றை உருவாக்கியிருக்கிறார். mSQUAD எநப் பெயரிடப்பட்டுள்ள, வட்ஸப். வைபர் போன்ற தகவற் செயலிகளுக்கு இணையான இச் செயலியை இப்போது

Read more