தமிழ்ப் பிரதேசங்களின் அபிவிருத்தி துரிதப்படுத்தப்படும் – பிரதமர் ராஜபக்ச

Frontline பேட்டி தமிழர் தீர்வு பற்றி பேசவில்லைவடக்கின் அபிவிருத்திக்கு முன்னுரிமை ஆகஸ்ட் 10, 2020: தமிழ்ப் பிரதேசங்களின்…

Continue Reading தமிழ்ப் பிரதேசங்களின் அபிவிருத்தி துரிதப்படுத்தப்படும் – பிரதமர் ராஜபக்ச
மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கெதிராக கொழும்பில் பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்

மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கெதிராக கொழும்பில் பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

  • Post category:SRILANKA

சஜித் பிரேமதாசாவுக்குக் குழந்தையில்லை என்பதை மஹிந்த ஏளனம் செய்தார் ஜூலை 24, 2020 : சமாஜி ஜன…

Continue Reading மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கெதிராக கொழும்பில் பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

பிரேமதாச கட்சியினதும் கூட்டமைபினதும் தேர்தல் அறிக்கைகளிடையே தொடர்பு இருக்கிறது – மஹிந்த ராஜபக்ச

  • Post category:SRILANKA

ஜூலை 21, 2020: சமாஜி ஜன பலவேகய கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கைக்கும், தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தேர்தல்…

Continue Reading பிரேமதாச கட்சியினதும் கூட்டமைபினதும் தேர்தல் அறிக்கைகளிடையே தொடர்பு இருக்கிறது – மஹிந்த ராஜபக்ச