மஹாராஜா குழுமம்

News & AnalysisSri Lanka

மஹாராஜாவின் சிரச ஊடகத்தின் மீது கோதாபய மீண்டும் பாய்ச்சல்

மஹாராஜா குழுமத்தின் மீதும், அதன் உரிமையாளர் கிளி ராஜமகேந்திரன் மீதும் மீண்டுமொருதடவை தனது எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்கிறார் ஜனாதிபதி கோதாபய ராஜபக்ச. மகாராஜாவின் குழுமத்துக்கு மட்டுமல்ல அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கும்

Read More