மஹாசங்கம்

NewsSri Lanka

‘பெளத்த-சிங்கள ஆணையின் மீது கைவக்காதீர்கள்’ – மஹாசங்கத்தின் ஊர்வலம் ஆரம்பம்

‘பெளத்த-சிங்கள ஆணை மீது கை வைக்காதீர்கள்’ என்ற சுலோகத்தைத் தாங்கிய பதாகைகளுடன் இன்று கொழும்பில் ஒரு ஊர்வலம் மஹாசங்கம் மற்றும் சிங்கள பெளத்த சமூகவலைத்தள செயற்பாட்டாளர்களால் இணைந்து

Read More