மஹாகவி பாரதி

Art & LiteratureColumnsசிவதாசன்

பாரதி நூற்றாண்டு | பாரதியைச் சிறை மீட்டல்….

சிவதாசன் இது மகாகவி பாரதியின் நூற்றாண்டு. கவிஞராகப், பெரும் புலவராக, தேசியப் போராட்ட வீரராக புழுதி படிந்த புத்தகங்களுக்குள் சிறைப்பட்டுக் கிடந்த மாகாகவி பாரதியை ஒரு சமூகப்

Read More