மழை

Arts & Entertainmentநாடகர் பாலேந்திரா

அரங்கேறிய காதை (1) | ‘மழை’

நாடகர் பாலேந்திரா இன்று எனது நெறியாள்கையில் “மழை “ நாடகம் முதல் மேடை கண்டு 45ஆண்டுகள் !நான் தமிழ் நாடக உலகில் தீவிரமாகத் தொடர்ந்து இயங்க எனக்கு

Read More