மறீ கிளெய்ர்

LIFE

‘இவ் வருடத்துக்கான பெண்’: பிரியா முருகப்பன்

பெருமைக்குரிய தமிழர்கள் மறீ கிளெய்ர் எனப்படும் சர்வதேச புகழ் பெற்ற சஞ்சிகையினால், ‘இவ்வருடத்துக்கான பெண்களில்’ (Women of the Year) ஒருவராக அவுஸ்திரேலிய அகதிகள் முகாமில் தடுத்துவைக்கப்பட்டிருக்கும்

Read More