மன்னார் பேசாலை துறைமுகம்

EconomySri Lanka

பேசாலையில் மீன்பிடித் துறைமுகத்தை அமையுங்கள் – அரசுக்கு மன்னார் மீனவர் வேண்டுகோள்

செப்டம்பர் 7, 2019 பேசாலையில் ஒரு மீன்பிடித் துறைமுகத்தை அமைத்துத் தருமாறும், இலங்கையின் கடற் பிரதேசத்தில் இந்திய மீனவர்கள் அத்துமீறிப் பிர்வேசித்து மீன்பிடிப்பதைத் தடைசெய்யுமாறும் மன்னார் மீனவர்கள்

Read More