வரலாற்றுக்கு குற்ற உணர்வென்று ஏதுமில்லை!

யார் வெல்லக்கூடாதென அஞ்சினீர்களோஅவர்கள்தான் எப்போதும் வெல்கிறார்கள்அவருக்குப் பதில் வேறொருவர் வென்றிருந்தால்நீதி கிட்டியிருக்குமா என்று கேட்காதீர்கள்அது ஒரு எளிய சமாதானம்அதுகூட கிட்டவில்லை வரலாற்றிற்குகுற்ற உணர்வென்று ஏதுமில்லை படுகொலைக் குருதியில் நீராடியவர்கள்வெற்றிப் பதாகைகளுடன்அரியாசனம் நோக்கிச் செல்கிறார்கள்அவர்கள் கொய்த

Read more