புதிய ஆட்சியில் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள் – மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் (HRW)

  • Post category:SRILANKA

பெப்ரவரி 17, 2020 சென்ற நவம்பர் மாதம் கோதாபய ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக வந்தது முதல், வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின்…

Continue Reading புதிய ஆட்சியில் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள் – மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் (HRW)

ராஜபக்ச ஆட்சியில் இலங்கையில் மனித உரிமைகளுக்குப் பேராபத்து- மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்

  • Post category:SRILANKA

ஜனவரி 15, 2020 மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பக அறிக்கை 2020 நவம்பர் 2019 இல் கோதாபய ராஜபக்ச…

Continue Reading ராஜபக்ச ஆட்சியில் இலங்கையில் மனித உரிமைகளுக்குப் பேராபத்து- மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்

இராணுவத் தளபதியின் நியமனம் மூலம் அரசாங்கம் சகல பொறுப்புக்கூறல் வாக்குறுதிகளையும் மீறிவிட்டது – மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்

  • Post category:NEWS / SRILANKA

ஆகஸ்ட் 20, கொழும்பு: ஷவேந்திர சில்வாவை இராணுவத் தளபதியாக நியமனம் செய்ததன் மூலம் பொறுப்புக் கூறல், நல்லிணக்கம்,…

Continue Reading இராணுவத் தளபதியின் நியமனம் மூலம் அரசாங்கம் சகல பொறுப்புக்கூறல் வாக்குறுதிகளையும் மீறிவிட்டது – மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்