மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் அலுவலகம் (OHCHR) இலங்கை மீதான தகவல் சேகரிப்பை ஆரம்பித்தது

மார்ச் 23, 2021 அன்று, ஐ.நா.மனிதக உரிமைகள் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மான 46/1 இன் பிரகாரம், இலங்கையின் பொறுப்புக்கூறலை முன்னகர்த்தும் நோக்குடன், அது இழைக்கும் மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் குற்றங்களுக்கான ஆதாரங்களைச் சேகரித்து,

Read more