மண் கொள்ளை

EnvironmentNews & AnalysisSri Lanka

வவுனியாவில் பெருமளவில் மண் கொள்ளை! – வெளிப்படுத்துகிறார் சாணக்கியன்

“சூழலைப் பாதுகாப்பதாக அரசாங்கம் எவ்வளவுதான் கூறிவந்தாலும் நாடு முழுவதும் சூழலளிப்பு பரவலாக நடைபெறுகிறது” எனத் தெரிவிக்கிறார் மட்டக்களப்பு பா.உ. சாணக்கியன் ராசமாணிக்கம். வவுனியாவில் 100 ஏக்கர் நிலம்

Read More