ப்பு

Health

காற்றிலுள்ள நுண்துணிக்கைகள் திடீர் மாரடைப்பை ஏற்படுத்தலாம் – ஆய்வு

காற்றில் மிதந்துகொண்டிருக்கும் நுண்துணிக்கைகள் சுவாசிக்கப்படும்போது அவை மனிதரில் மாரடைப்பை (heart attack) ஏற்படுத்தும் சாத்தியங்கள் இருப்பதாக சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த நிறுவனம் மேற்கொண்ட ஆய்வு மூலம் தெரியவந்துள்ளது. கடந்த

Read More