இலங்கையில் இன்று முதல் பொதுமுடக்கம் பிரகடனம்

இன்று (ஆகஸ்ட் 20) முதல் ஆகஸ்ட 30 வரை இலங்கையில் பொது முடக்கம் ஒன்றை அரசாங்கம் பிரகடனம் செய்துள்ளது. தினமும் இரவு 10 ம்ணி முதல் அதிகாலை 4 மணி வரை இப் பொதுமுடக்கம்

Read more