பொதுப் பயன்பாட்டு ஆணையம்

Sri Lanka

இலங்கை | பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணையத்தை மூட ஜனாதிபதி உத்தரவு – நிர்ப்பந்தத்தின் பேரில் ஆணையர் அனைவரும் பதவி விலகினர்

இலங்கையில் சில மின்சார வழங்கல் திட்டங்களைச் சீனாவிடம் கையளிப்பதற்காக ஜனாதிபதி கோதாபய திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணையம் (Public Utilities Commission (PUC)) இதற்கு ஆதரவளிக்காது என்பதனால்

Read More