பொதுஜன பெரமுன

Sri Lanka

“13 வது திருத்தம் பற்றி வெளியாருடன் பேசத் தேவையில்லை” – கூட்டமைப்பைச் சாடுகிறது ஆளும் கட்சி!

ஆகஸ்ட் 24, 2020: “தமது பிரச்சினைகள் எதுவானாலும், தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பினர்அவற்றை, நாட்டின் மக்களால் தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஜனாதிபதியுடனோ அல்லது பிரதமமந்திரியுடனோ தான் பேசவேண்டும்” என சிறீலங்கா பொதுஜன

Read More