இலங்கை | பேர்க்காவிற்கு தடை, 1,000 மார்க்கப் பள்ளிகளும் மூடப்படும்

இலங்கையில் முஸ்லிம் பெண்கள் பேர்க்கா ஆணிவதற்குத் தடை, 1,000 மார்க்கப்பள்ளிகளும் மூடப்படும் இலங்கையில் முஸ்லிம் பெண்கள் தங்கள் முகங்களை மூடி அணியும் பேர்க்கா எனப்படும் முகக் கவசங்கள் தடி செய்யப்படுகிறது. இதற்கான அமைச்சரவைப் பத்திரம்

Read more

பொதுவிடங்களில் முகக்கவசம் (பேர்க்கா) அணிவதை சுவிஸ் அரசு தடைசெய்கிறது

பொதுவிடங்களில் முகங்களை மூடும் கவசங்களை அணிவதை சுவிஸ் அரசாங்கம் தடைசெய்கிறது பொதுவிடங்களில் முஸ்லிம் பெண்கள் முகங்களை மறைக்கும் பேர்க்கா கவசங்கள் அணிவதை தடைசெய்வதற்கான ஆணையை சுவிட்சர்லாந்து அரசுக்கு மக்கள் வழங்கியுள்ளனர். இதுகுறித்து, ஞாயிறன்று சுவிஸ்

Read more